สายด่วน 092-958-8983

เที่ยวออสเตรีย ง่าย ๆ ด้วยคำแนะนำเกี่ยวกับการขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าออสเตรีย

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจ วีซ่าออสเตรีย รวมถึงขั้นตอนในการขอทำวีซ่า และเอกสารที่ต้องใช้กันก่อน การเดินทางไปประเทศต่างๆ เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและนับวันสำหรับหลายๆ คน แต่เพื่อให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางเป็นสิ่งสำคัญมาก และในกรณีของการเดินทางไปประเทศออสเตรีย ขั้นตอนการขอวีซ่าและเอกสารที่จำเป็นเป็นสิ่งที่คุณควรทราบในล่วงหน้า เพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปได้อย่างราบรื่นและไม่เกิดความสับสนเมื่อถึงประเทศออสเตรีย

ขั้นตอนการขอ วีซ่าออสเตรีย

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมเอกสาร

ก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการขอวีซ่าออสเตรีย คุณควรเตรียมเอกสารต่างๆ ดังนี้:

  1. หนังสือเดินทาง: คุณจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้องและให้เห็นถึงความเป็นเจ้าของของหนังสือเดินทางนั้น หนังสือเดินทางควรมีอายุที่เหลืออยู่พอสมควรตามกฎหมายของประเทศ.

  2. ใบสมัครวีซ่า: คุณต้องกรอกใบสมัครวีซ่าออสเตรีย ตามข้อมูลที่ถูกต้อง และปฏิบัติตามคำแนะนำในการกรอกใบสมัคร.

ขั้นตอนที่ 2: การสมัครออนไลน์

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ทางการของสถานทูตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการขอวีซ่าออสเตรีย.

  2. กรอกข้อมูลในใบสมัครวีซ่าตามที่กำหนด และอัปโหลดเอกสารต่างๆ ตามที่ระบุ.

  3. ติดตามขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งใบสมัคร.

ขั้นตอนที่ 3: การจัดส่งเอกสาร

หลังจากคุณกรอกใบสมัครและอัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้น สถานทูตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจะตรวจสอบข้อมูลและเอกสารของคุณ หากทุกอย่างถูกต้องและครบถ้วน คุณจะได้รับคำอนุมัติให้ไปต่อกับขั้นตอนถัดไป.

เอกสารที่ต้องใช้

  1. หนังสือเดินทาง: ต้องมีอย่างน้อย 6 เดือนเหลืออยู่ก่อนวันหมดอายุ.

  2. รูปถ่าย: รูปถ่ายหน้าตรงขนาดเล็กต้องมีคุณภาพสูง.

  3. หลักฐานการเช็คเครดิต: เอกสารแสดงว่าคุณมีทรัพย์สินหรือเงินออมเพียงพอสำหรับการเดินทาง.

  4. ใบสมัครวีซ่า: ใบสมัครที่กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง.

  5. ค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (หากมี).

ประเภทของ วีซ่าออสเตรีย ที่ใช้งานกันในปัจจุบัน

วีซ่าออสเตรียมีหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีวัตถุประสงค์และเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เพื่อให้คุณเข้าใจและเลือกประเภทวีซ่าที่เหมาะสมกับการเดินทางของคุณ เรามาทำความรู้จักกับประเภทของ วีซ่าออสเตรีย กันดีกว่า.

1. วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa)

วีซ่าท่องเที่ยวเป็นประเภทที่คุณสมัครเพื่อการเดินทางท่องเที่ยวและสำหรับกิจกรรมท่องเที่ยวเท่านั้น ประเภทนี้อาจมีระยะเวลาใช้งานตั้งแต่ไม่กี่สัปดาห์ไปจนถึงไม่กี่เดือน ความยาวของระยะเวลาใช้งานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและนโยบายของสถานทูตหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ. วีซ่าท่องเที่ยวอาจต้องการหลักฐานที่แสดงว่าคุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการเดินทางและอาจจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การจองตั๋วเครื่องบิน แผนการเดินทาง หรือการจองที่พัก.

2. วีซ่าทำงาน (Work Visa)

วีซ่าทำงานเป็นประเภทที่คุณสมัครเพื่อทำงานหรือธุรกิจในประเทศออสเตรีย ประเภทนี้มีความหลากหลายและแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละประเภท การขอวีซ่าทำงานอาจต้องการหลักฐานที่แสดงว่าคุณมีทักษะและความรู้ในงานที่คุณจะทำ รวมถึงสภาพอาชีพในประเทศนี้เช่นเงินเดือน สภาพการทำงาน และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับวีซ่าทำงาน.

3. วีซ่าเรียน (Student Visa)

ถ้าคุณต้องการศึกษาในประเทศออสเตรีย วีซ่าเรียนเป็นประเภทที่คุณควรสมัคร วีซ่าประเภทนี้อาจต้องการหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้รับการรับเข้าเรียนจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง และมีการเรียนที่ครอบคลุมด้านการเงิน เช่น ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต และอื่นๆ.

4. วีซ่าผู้อพยพหรือขอเอาตัวรอด (Refugee or Asylum Seeker Visa)

ประเภทนี้เป็นสำหรับคนที่กำลังหาที่พักหลบภัยหรือขอความคุ้มครองจากความเสี่ยงในประเทศต้นทาง วีซ่าประเภทนี้มีขั้นตอนและกระบวนการที่ซับซ้อนมากและเนื้อหากว้างขวาง.

ข้อมูลการขอทำวีซ่าประเทศออสเตรียอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากท่านไม่มีเวลาในการดำเนินการ สามารถติดต่อทางเรา ให้เป็นตัวแทนดำเนินการ ทำ วีซ่าออสเตรีย

LINE@ : @963xeedw 

FACEBOOK PAGE : Wanderro