สายด่วน 092-958-8983

ทำไมต้องทำวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

วีซ่าอเมริกา เป็นเอกสารที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการเดินทางเข้าสู่ประเทศอเมริกา อันเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก วีซ่านี้มีความสำคัญเพราะเป็นตัวกำกับและสิทธิในการเข้าถึงประเทศอเมริกา หากคุณต้องการมาเยือนหรือทำธุรกิจในอเมริกา คุณจะต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่ประเทศนี้

วีซ่าอเมริกามีหลายประเภทที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการเข้าชม ธุรกิจ ศึกษา การทำงาน หรือการอาศัยอาศัยอยู่ในประเทศอเมริกา การขอวีซ่าอเมริกานั้น มีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องใช้ที่แตกต่างกันไปตามประเภทของวีซ่าที่คุณต้องการ

สำหรับวีซ่าท่องเที่ยว คุณจะต้องพร้อมใช้เอกสารหลายอย่าง เช่น หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน หลักฐานการเข้าพักที่แน่นอน เช่น การจองโรงแรม ตารางการเดินทาง เอกสารการเงินที่แสดงถึงความสามารถในการรองรับค่าใช้จ่ายระหว่างการเดินทาง และประกันการเดินทางที่คุ้มครองคุณตลอดระยะเวลาการเข้าชม

สำหรับวีซ่าธุรกิจ คุณจะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่คุณกำลังดำเนินการในอเมริกา เช่น หลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์กับบริษัทในอเมริกา เอกสารทางธุรกิจ เช่น ใบสมัครงานหรือสัญญาจ้างงาน และเอกสารที่แสดงถึงความสามารถในการเงินและการเรียกเก็บเงิน

การขอวีซ่าอเมริกาอาจเกิดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินกระบวนการ คุณอาจต้องนัดหมายกับสถานทูตหรือสถานกงสุลของอเมริกาในประเทศของคุณ และต้องส่งเอกสารและการคัดลอกให้ครบถ้วน ดังนั้นควรวางแผนล่วงหน้าและดำเนินการทันเวลา

วีซ่าอเมริกาเป็นกุญแจที่เปิดประตูให้คุณได้สัมผัสกับอเมริกา ประเทศที่ให้คุณพบกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย ธรรมชาติที่สวยงาม และโอกาสในการพัฒนาอาชีพของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณต้องทำการขอวีซ่าอเมริกาอย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้การเดินทางของคุณเป็นไปได้ราบรื่นและประสบความสำเร็จในการเข้าสู่ประเทศอเมริกา

วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ทำได้ที่ไหน ? มาดูกัน

วีซ่าอเมริกา เป็นหนึ่งในวีซ่าที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเยี่ยมชมและเข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา การได้รับ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา จะเป็นการรับรองว่าคุณได้รับอนุญาตและอนุมัติให้เข้าเยี่ยมชมและอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า ซึ่งประกอบไปด้วยหลายประเภทและเป้าหมายต่าง ๆ ให้เลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังอเมริกา

หากคุณสนใจที่จะได้รับ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา คุณสามารถทำได้ที่สถานทูตหรือสถานกงสุลในประเทศของคุณ สำหรับคนไทยที่ต้องการวีซ่าอเมริกา คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสถานกงสุลในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิธีการสมัครและเอกสารที่จำเป็นที่คุณต้องใช้

เมื่อคุณได้เข้าใจขั้นตอนและข้อกำหนดในการสมัคร วีซ่าอเมริกา แล้ว คุณจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และจ่ายค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คุณจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณเอง รวมถึงเอกสารสำคัญเพื่อรองรับในกรณีที่มีความจำเป็น

เมื่อได้รับการอนุมัติและวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาสำหรับคุณ คุณสามารถนำเอกสารที่ได้รับไปยื่นที่สถานกงสุลหรือสถานทูตในประเทศของคุณเพื่อให้ได้รับวีซ่าอเมริกาและรับใบหน้างานที่คุณต้องการในอเมริกา

การสมัครวีซ่านั้นค่อนข้างซับซ้อนและมีขั้นตอนมาก อย่างไรก็ตาม หากคุณทำตามขั้นตอนและให้ข้อมูลที่ถูกต้อง การได้รับวีซ่าอเมริกาจะเป็นเรื่องที่สำคัญและไม่ยากเย็นแน่นอน

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารสำหรับทำ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าอเมริกา

1. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีเงา ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมเครื่องแต่งการที่ปกปิดใบหน้ารูปถ่ายขนาด 2×2″ (5 ซม.x5 ซม.) ที่ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน 1 ใบ พร้อมไฟล์รูป (สกุล JPEG) เพื่อนำไป upload ในแบบ ฟอร์ม DS-160 รูปถ่ายต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงและความกว้างของรูปจะต้องเท่ากัน รูปถ่ายต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 600 x 600 พิกเซล และมีขนาดไม่เกิน 1200 x 1200 พิกเซล

2. กรอกใบสมัคร ฟอร์ม DS-160 ทางออนไลน์ ให้เรียบร้อย และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์มด้วย (ประเภทวีซ่า B-1/B-2 สำหรับธุรกิจ/ท่องเที่ยวเยี่ยมเยียน)

3. หลังกรอกฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้สร้างแอคเค้าท์และโพรไฟล์ เพื่อการชำระเงิน และนัดคิว ที่เว็ปไซต์ Create Account แล้วเลือก “Click Here For All Payment Options”

3.1 พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน แล้วนำไปชำระที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้ทุกสาขา หลังชำระเงินเรียบร้อย จะสามารถ นัดคิวสัมภาษณ์วีซ่าได้ ในวันทำการถัดไปของธนาคารฯ

3.2 ทำการ Login แล้วใช้ Virtual Account ID เพื่อทำการนัดหมายสัมภาษณ์ จากนั้นพิมพ์ ใบ APPOINTMENT CONFIRMATION หลังทำการนัดหมายคิววันสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว

4. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่า แนบมาด้วย)

5. หลักฐานการทำงาน

6. หลักฐานการเงิน Book Bank เล่มจริง

7. ถ้ามีคนเชิญ ให้แนบหนังสือเชิญ และสำเนาหน้าพาสปอร์ต ของผู้เชิญด้วย

8. กรณีไปแบบธุรกิจ ให้แนบหนังสือเชิญจากบริษัทที่อเมริกา

9. ตารางแผนการเดินทาง 

สถานะ **โชว์ตัวที่สถานทูต 

อเมริกาเน้นสัมภาษณ์เป็นหลัก แต่ควรถือเอกสารไปเผื่อเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์ขอดู

– รายการเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลง –